Što je to uporabna dozvola?

To je dokument kojim se dokazuje da je nekretnina izgrađena legalno i da udovoljava uvjetima za uporabu. Obavezna je za sve nekretnine koje su građevinsku dozvolu dobile nakon 19.06.1991. godine.
Mogući su razni nazivi za ovaj dokument (uvjerenje za uporabu, rješenje o uporabi...). Iznimka su legalizirane zgrade koje moraju imati samo potvrdu o izvedenom stanju te ista zamjenjuje građevinsku i uporabnu dozvolu.
Za nekretnine izgrađene do 15.02.1968. potrebno je samo uvjerenje ureda za katastar da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15.02.1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja).
Nekretnine koje su građevinsku dozvolu dobile između 15.02.1968. i 19.06.1991. moraju imati samo pravomoćnu građevinsku dozvolu i uvjerenje nadležne građevinske inspekcije da za građevinu nije u tijeku postupak građevinske inspekcije. Ukoliko je za zgradu bilo izdano nekakvo rješenje za uporabu, ono se u arhivi državnih službi može ovjeriti kao pravomoćno te isto zamjenjuje potvrdu građevinske inspekcije koja u tom slučaju nije potrebna.
08.01.2013