Što znači da nekretnina je ili nije u sustavu PDV-a?

Građevine i dijelovi građevine izgrađene do 31.12.1997. nisu u sustavu PDV-a. 
Građevine i dijelove građevine izgrađene od tvrtki nakon 01.01.1998. u sustavu su PDV-a dok god se prodaja vrši u gospodarskoj sferi (kad tvrtka tvrtci prodaje građevinu) .
Porezna obveza za kupca izračunava se na temelju sljedećih uvjeta.
Kada je investitor gradnje fizička osoba, bez obzira na razdoblje izgradnje, kupac plaća porez na promet nekretnina u visini 5% na cijeli iznos (ili procijenjenu vrijednost ako je ista veća). Moguća su neka oslobođenja i to možete pročitati na stranicama porezne uprave.
Kada je investitor pravna osoba (tvrtka, obrt) tada se na udio zemljišta i plaćenih komunalnih doprinosa obračunava porez na promet nekretnina 5% dok je ostatak vrijednosti oslobođen tog poreza pošto je prethodno već oporezovan PDV-om koji čini sastavni dio kupoprodajne cijene. Pravne osobe moraju izdati račun na kojem to mora biti iskazano. Prilikom dogovaranja oko cijene, kupac može unaprijed zatražiti ponudu iz koje će se vidjeti ti iznosi.
08.01.2013