Kako mogu saznati stupanj energetske efikasnosti nekog stana?

Energetski certifikat uveden je po uzoru na druge zemlje svijeta i članice EU. To je pokazatelj energetske učinkovitosti ili efikasnosti, odnosno potrošnje energije građevina. Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10), sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi, moraju imati energetski certifikat. Za zgrade građevinske (bruto) površine do 400 m2 investitor je dužan energetski certifikatdostaviti tijelu koje je izdalo Rješenje o uvjetima građenja, zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera. Dakle, bez energetskog certifikata nije moguće ishoditi Rješenje o uporabljivosti građevine, niti građevinu upisati u Katastar i zemljišne knjige.
Ostale postojeće stambene zgrade koje su izgrađene temeljem starijih dozvola za građenje, kada se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, moraju imati izdan energetski certifikat dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU.
Energetski certifikat je dokument koji govori kolika je ukupna godišnja potrošnja energije za grijanje Vaše kuće, izraženo po m2 korisne površine, te slikovito prikazuje u koji energetski razred spada Vaša kuća (od A+ do G). Energetski certifikat mogu izraditi samo ovlašteni certifikatori. Niskoenergetske kuće svrstavaju se u razrede od A+ do B, dakle, sa maksimalnom potrošnjom energije za grijanje od 50 kWh/m2 korisne površine. Za usporedbu, većinastarih zgrada u Hrvatskoj ima potrošnju energije za grijanje oko 250 kWh/m2 korisne površine.
Energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu. Zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina može imati samo jedan važeći energetski certifikat. Postoje međutim neke iznimke o kojima nećemo ovdje govoriti.
Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina. Ovakvog je izgleda:
18.03.2013