Mogu li strane osobe iznajmljivati turistički smještaj?

Po važećem hrvatskom zakonu, iznajmljivanjem turističkog smještaja mogu se baviti isključivo državljani Republike Hrvatske i to vrijedi samo za nekretnine u svom vlasništvu, uz ispunjenje posebnih uvjeta kategorizacije te poštivanje svih drugih zakonskih obveza i propisa.
Strane osobe mogu iznajmljivati samo nekretnine poslovne namjene i one izgrađene prije 1968.godine ako iste posjeduju uvjerenje katastra da su izgrađenje prije te godine, što zamjenjuje građevinsku dozvolu. Samim time nemaju određenu namjenu jer se ona u tom uvjerenju ne spominje. Namjena nekretnine navedena je u građevinskoj dozvoli. Takve nekretnine strane fizičke osobe mogu iznajmljivati na način da ugovore suradnju sa licenciranom turističkom agencijom.
Sa ulaskom Hrvatske u EU, predviđeno 01.07.2013. godine, svim državljanima zemalja članica EU biti će omogućeno iznajmljivanje turističkog smještaja pod istim uvjetima kao i državljanima Hrvatske. To je već propisano i predviđeno postojećim zakonom i pristupnim pregovorima sa EU. Dakle i državljani EU moći će iznajmljivati svoje nekretnine stambene namjene u turističke svrhe.
08.01.2013